MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chính sách bảo mật vipbet.mba mô tả quy trình tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng. Việc truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên vipbet.mba đồng nghĩa với sự đồng ý và tuân thủ chính sách bảo mật này, bao gồm cả các sửa đổi và bổ sung. Các sửa đổi và bổ sung này có hiệu lực sau 5 ngày từ ngày thông báo trên trang web vipbet.mba.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Phạm vi thu thập thông tin

Khi thực hiện giao dịch hoặc đăng ký tài khoản trên vipbet.mba, khách hàng cần cung cấp thông tin liên quan. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đầy đủ, chính xác và được cập nhật. vipbet.mba không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp phát sinh từ thông tin không chính xác, không được cập nhật hoặc giả mạo.

Ngoài ra, khách hàng đồng ý với việc ghi âm và lưu giữ nội dung cuộc gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng và từ bộ phận chăm sóc khách hàng của vipbet.mba (gọi là Bản Ghi Âm).

Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin của khách hàng và các giao dịch với vipbet. đều được bảo vệ và lưu giữ an toàn trong hệ thống của vipbet.mba. Công ty này đã triển khai các biện pháp kỹ thuật và an ninh hiện đại để ngăn chặn truy cập và sử dụng trái phép thông tin khách hàng. vipbet liên tục cập nhật kiến thức an ninh mạng và hợp tác với chuyên gia bảo mật để đảm bảo tính an toàn khi khách hàng truy cập, đăng ký, hoặc sử dụng dịch vụ.

Khi thu thập dữ liệu, vipbet đảm bảo an toàn thông tin khách hàng thông qua các biện pháp như tường lửa, kiểm soát truy cập, và mã hóa dữ liệu. Quy định rằng khách hàng không được can thiệp vào hệ thống, thay đổi cấu trúc dữ liệu, hoặc thực hiện các hành động vi phạm pháp luật. Vipbet giữ quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng đến cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện hành vi giả mạo, gian lận, hoặc phát tán thông tin trái phép.

 Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Các tài khoản đang hoạt động trên vipbet sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi tài khoản được đóng. Đối với các tài khoản đã đóng, vipbet vẫn giữ thông tin cá nhân và lịch sử truy cập để đảm bảo an toàn, thực hiện điều tra, và hỗ trợ các quá trình như giải đáp thắc mắc và phòng chống gian lận. Thông tin cá nhân này sẽ được lưu giữ trên hệ thống máy chủ trong vòng 12 tháng từ ngày đóng tài khoản, sau đó vipbet sẽ xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của khách hàng.

 Liên kết với các website khác

Khách hàng cần chú ý bảo vệ thông tin tài khoản, không chia sẻ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên vipbet ngoại trừ khi truy cập địa chỉ chính thức của vipbet. Khách hàng chịu trách nhiệm đầy đủ cho mọi vấn đề phát sinh khi truy cập vipbet từ các trang web không phải là trang web chính thức của vipbet.

 Chia sẻ thông tin khách hàng

vipbet cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật. Trong các trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tiện ích cho khách hàng, vipbet sẽ thông báo và chỉ tiết lộ thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng.

vipbet có thể chia sẻ thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường và phân tích, nhưng thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Trong các trường hợp khảo sát, vipbet cam kết không chia sẻ câu trả lời khách hàng với bên thứ ba.

vipbet cũng có thể chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác có thỏa thuận liên kết để cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng có thể quan tâm. Đối tác liên kết phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong chính sách bảo mật.

vipbet có các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép và duy trì an toàn cho thông tin khách hàng. Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa lỗi hoặc yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị.

vipbet cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật. Trong các trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tiện ích cho khách hàng, vipbet sẽ thông báo và chỉ tiết lộ thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng.

vipbet có thể chia sẻ thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường và phân tích, nhưng thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Trong các trường hợp khảo sát, vipbet cam kết không chia sẻ câu trả lời khách hàng với bên thứ ba.

vipbet cũng có thể chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác có thỏa thuận liên kết để cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng có thể quan tâm. Đối tác liên kết phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong chính sách bảo mật.

vipbet có các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép và duy trì an toàn cho thông tin khách hàng. Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa lỗi hoặc yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị.

Sử dụng Cookie

vipbet sử dụng tập tin cookie và các công nghệ tương tự để tổng hợp thông tin như lịch sử truy cập, sự lựa chọn của khách hàng, và tương tác với tính năng của vipbet. Qua việc này, vipbet cải thiện trải nghiệm bảo mật và hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của khách hàng, nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Nếu có bất kỳ câu hỏi, quan tâm hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua form trực tuyến trên trang web hoặc hotline. Chúng tôi giữ quyền thay đổi chính sách này và mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.